Antioxidattien
väitetään usein olevan hyväksi terveydelle. Nämä väitökset
perustuvat etupäässä spekulointiin ja epävarmoihin
seurantatutkimuksiin.. Onko niin että antioxidantit ovatkin
vahingollisia tervedellesi? Kyllä, näin voidaan olettaa.

Uusi,
hiirillä tehty tutkimus osoittaa että niillä jotka saivat
antioxidantti-lisän-mm E-vitamiinia- paheni keuhkosyöpä
huomattavasti.

Tutkimusraportti

Mediassa

Tietenkin
voidaan sanoa että hiiret eivät ole ihmisiä. Samalla kuitenkin
ihmisillä tehdyt tutkimukset viittaavat hälyttävästi siihen että
antioxidantti-lisä on vahingollinen myös ihmisille. Ne saattavat
nostaa joidenkin syöpätyyppien riskiä ja suuret annokset
antioxidantti E-vitamiinia nostaa ennenaikaisen kuoleman vaaraa.

Raportti

Kehosi
valmistaa itse omia antioxidantteja, oikeassa paikassa.
Antioxidantti-lisän voidaan ajatella olevan vaarallinen mm. Niin
että se estää immuunsuojaamme toimimasta ei-toivottuja vihollisia
ja hapettavia aineita vastaan.

Irooninen
totuus voi siis olla se että suuret annokset antioxidantteja suojaa
lähinnä niitä soluja joista haluat päästä eroon, vaarallisia
bakteereja ja syöpää.

Lähde