Wikipediasta
löytyi ravitsemusterapeutista tällaista infoa :

Ravitsemusterapeutti
on ihmisen ravitsemuksen parissa työskentelevä henkilö. Valvira
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa laillistetun
ravitsemusterapeutin ammattia (Laki terveydenhuollon
ammattihenkilöistä 28.6.1994/559). Ravitsemusterapeutti on
laillistettu ammattihenkilö. Laillistetun ravitsemusterapeutin
pätevyyden saa opiskeltuaan Itä-Suomen yliopiston lääketieteellisen
tiedekunnan kliinisen ravitsemustieteen yksikössä ravitsemustieteen
pääaineessa.

Ravitsemustiedettä
voi opiskella myös Helsingin yliopistossa, mutta laillistetun
ravitsemusterapeutin pätevyyden saadakseen tulee suorittaa
pätevöitymiskoulutus Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa.

Kun
eri medioissa – lähinnä lehdissä – puhutaan ravinnosta,
haastateltavana on yleensä koulutuksen saanut ravitsemusterapeutti,
ellei haastateltavana ole ollut Mikael Fogelholm tai Ursula Schwab.

Ylläoleva
selittää täysin miksi nykyiset ravintoneuvot niin terveille kuin
sairaillekin ovat mitä ovat. Perustan väitteeni niihin
media-artikkeleihin mitä Itä-Suomen yliopiston taholta on tullut.

Täytyy
todeta kuten professori Nyström (Ruotsin Sosiaalihallituksen
asiantuintijaryhmän jäsen):

“Edessä
on jättiläismäinen työ ravintoneuvojien uudelleen kouluttamisessa
eroon vanhoista vääristä luuloistaan. Uusien lääkärien koulutus
perustuu jo nyt nykyiseen tietoon.”