Kuinka
paljon kauemmin elää potilas jolla on sydänsairaus ja joka käyttää
statiineja kolesterolin alentamiseen? Muutaman vuoden lisää? Pari
kuukautta? Vai onko eliniänlisäys pelkästään joitakin päiviä?

Statiinin
valmistajat käyttävät tietenkin omia keinojaan kertoessaan
lääkinnän hyödystä mutta sehän on tietenkin ymmärrettävää.

kuvan lähde

Vasemmanpuoleinen
mainos on alkuperäinen lääketehtaan mainoksesta. Oikeanpuoleinen
kuvaa peremmin todellisuutta mutta ei myy lääkkeitä.

1%
antaa kuvan hyödystä vuosien käytön aikana mutta ei kerro
sivuvaikutuksista.

Uudesta
tutkimuksesta:

Tuore
tutkimus kertoo ensimmäistä kertaa sen mitä kaikki asiasta tehdyt
tutkimukset osoittavat mahdollisuudesta elää pidempään
statiini-lääkityksellä.

Tutkimuksen
aihe
Eliniän
keskimääräinen lisääntyminen statiini lääkityksellä
sydänsairaille perustuen aiheesta tehtyihin tutkimuksiin.

Tulos
6
tutkimusta primääriehkäisysytä ja 5 tutkimusta
sekundääriehkäisystä joissa kestoaika 2-6.1 vuotta.

Primääriehkäisy
pidensi elämää -5 – 19 päivää ja sekundääriehkäisy -10-27
päivää.

Keskiarvo
primääriehkäisysytä ja sekundääriehkäisystä 3.2-4.1 päivää.

Johtopäätös
Statiinikäsittelyllä saavutetaan yllättävän pieni hyöty
elinajan lisäämisessä. Potilaille joilla on rajoitettu elinikä
tai jotka kärsivät lääkkeen sivuvaikutuksista on syytä harkita
lääkityksen poisjättämistä.

Aiemmin tänä vuonna media paljasti sen että statiinien käyttö on yhdistetty lähes 20000 raporttiin sivuvaikutuksista – kuten lihaskipu, kaihi, maksan vajaatoiminta, diabetes, väsymys ja muistin heikkeneminen – ja 227 kuolemantapaukseen..

Raportti

Lisää asiasta mediassa1

2

3

4