Huh 9. 2011

Lääkityksesi saattaa vaikuttaa painoosi.

Monet reseptilääkkeet saattavat vaikuttaa painoosi. On itsestään selvää että keskustelet lääkärisi kanssa mahdollisesta muutoksesta (annostus) LCHF ruokavaliolle siirtyessäsi.

Insuliinipistokset on todennäköisesti pahin painoosi vaikuttaja, erikoisesti suurina annoksina. Insuliinintarvetta voidaan vähentää vähähiilihydraattisellla ruokavaliolla, joka helpottaa suuresti painonpudotuksessa. Jollei tämä riitä on usein hyvä idea (etusijaisesti D2:ssa) käyttää lääkityksenä metformiini tabletteja. Ne eivät nosta painoa ja vähentävät insuliinin tarvetta.

Useat muut diabeteslääkkeet (nk. su valmisteet) nostavat tavallisesti painoa. Esimerkkinä Mindiab, Euglucon, Daonil, Glibenklamid. Tabletit, kuten Avandia, Actos, Starlix och Novonorm nostavat myös painoa. Metformin ei nosta. Uusi lääke pistosmuodossa Byetta pudottaa usein painoa pitkäaikaisvaikutuksesta ei vielä tiedetä tarpeeksi.

Kortisooni tabletteina on tavallinen syyllinen, esimerkiksi Prednisolon. Se nostaa usein painoa pitkällä tähtäimellä, erikoisesti suurina annoksina (yli 5mg/pv). Valitettavasti se on usein välttämätön lääke niille joille se on määrätty. On kuitenkin tärkeää että määrä ei ole korkeampi kuin mikä on tarpeellista. Paikalliskäsittely salvoilla tai nenäsuihkeilla tuskin vaikuttaa painoon.Sisäänhengitettävät (inhalaattorit) astmaa vastaan ei vaikuta paljoakaan.

Insuliinin (ja sitä muistuttavien) ja kortisoonin lisäksi voivat myös seraavat lääkkeet aiheutta hankaluuksia:

Neuroleptika, Psykoosi sairauksia vastaan, aiheuttaa usein painon nousua.

Jotkut antidepressiiviset lääkkeet erikoisesti vanhemmat tricyckiset valmisteet, kuten Tryptizol, Saroten, Klomipramiini ja uudemmat kuten Remeron (mirtazapin). Litium(manodepressiota vastaan) nostavat usein painoa. Tavallisimmat antidepressiviset lääkkeet,ns SSRI valmisteet, kuten Citalopram, Sertralin eivcät aiheuta suurempaa painonnousua.

Jotkut ehkäisyvalmisteet aiheuttavat pienempää painonnousua, erikoisesti sellaiset jotka sisältävät pelkästään (gulkroppshormon ?) eikä östogeeniä.. Esimerkkinä minipillerit, p-pistos (?) p-sauva.).

Verenpainelääkket kuten betasalpaaja voivat nostaa painoasi. Esimerkkinä Seloken, Metoprolol, Atenolol.

Epilepsialääkkeet saattavat nostaa painoai, esim. karbamazepin, valproat

Allergialäkkeet, kuten antihistamiini voivat aiheuttaa painonnousua, erikoisesti suurina annoksina.

http://www.kostdoktorn.se/viktnedgang/svart-ga-ner-i-vikt