– ei haluttua näyttöä.

Lok 23. 2012

Osittainen käännös:

Suuri ja paljon keskusteltu/kirjoitettu elämäntyylitutkimus, LookAHEAD, jouduttiin lopettamaan 11 vuoden jälkeen. Tutkimuksen odotettiin vahvistavan sen että elämäntavan muutos ravinnon- ja liikunnan kohdalla johtaisi vähentyneeseen riskiin sydäninfarktin ja liaan aikaisen kuoleman osalta. Näin ei siis käynyt.

Raportti: http://www.nih.gov/news/health/oct2012/niddk-19.htm

Painonpudotus ei vähennä sydänsairauden riskiä diabetes2 potilaalla.

Tutkimuksen rahoittajana oli amerikkalaiset valtiolliset laitukset ja ne myös pysäyttävät tutkimuksen nyt. Lehdistötiedotteessa sanotaan: ” Tutkimusryhmällä ei ollut pienempää määrää sydän- ja verisuonisairauksia kuin vertailuryhmällä joka noudatti voimassaolevaa diabeetikon ruokavalio- ja liikuntasuositusta.”

Alunperin tutkimusta oli tarkoitus jatkaa edelleen kaksi vuotta mutta se keskeytetään koska:”Mahdollisuus sydän- ja verisunitautien riskin muutoksen löytämiseen oli pieni”.

Diabetes.doc kommenterar (se källa) :

Tutkimukset, joita aikaisemmin olen havainnut pysäytettävän, ovat tutkimuksia joissa on pelätty aiheutettavan potilaalle vahinkoa. Oliko tässä tutkimuksessa havaittu jotain joka osoitti yllämainittuun suuntaan? Oliko siinä syy miksi tutkimus pysäytettiin? Toivottavasti täydellisempi raportti julkaistaan pian.

Millainen elämäntyylin muutos oli tutkimuksessa kyseesä? Raportissa kerrotaan että tähdättiin 175min fyysiseen aktiviteettiin (liikuntaan) viikossa ja vähärasvaiseen ruokavalioon, max 30% rasvaa (max10% tyydytettyä). Ensimmäisen puolen vuoden aikana sai potilas neuvoja kerran viikossa ja sen jälkeen harvemmin. Ensimmäisen kuukauden aikana potilaat saivat myös jonkun tyyppistä painonpudotusta edistävää ateriakorviketta (nestemäinen ateriakorvike) ja jonka käyttämistä potilas sai jatkaa jos halusi. Liikuntana suositeltiin ”Moderate-intensity walking” (sopivan rassittavaa kävelemistä).

On valitettavaa että tutkimus ei onnistunut. Aikaisemmat tutkimukset joissa painoa on onnistuttu pudottamaan, ja myös pitämään saavutettu painonpudotua, ovat osoittaneet että riskiä sairastua diabetekseen on riskiryhmillä onnistuttu pienentämään. Monet, minä mukaan luettuna ovat olleet sitä mieltä että todisteet puuttuvat sille että hoidoksi määrätty ravinto- ja liikunnanmuutokset vähentäisivät komplikaatioita diabeteksen yhteydessä. Valitettavasti tilanne on yhä edelleen sama.

Toivottavasti LookAHEAD tutkimuksen menetelmät saa osakseen kriittisen tarkastuksen. Ehkäpä teho muulla muutoksella kuin vähärasvaisella ja sopivan rasittavalla liikunnalla olisi kokonaan toinen? Vähärasvainen ruokavalio on jo aikaisemmin näyttänyt huonoja tuloksia modernissa tutkimuksessa, Käveleminen ei myöskään ole hitti jos halutaan saada tuloksia. Löytyykö tutkijaa/tutkijoita jotka uskaltavat kokeilla vähähiilihydraattista ruokavaliota ja voimaharjoittelua?

Lähde

Oma kommenttini:

Todella suuri pettymys mutta samaan aikaan ymmärrän että kun tutkimus vuosia sitten aloitettiin oli vaikeampaa kuin nykyisin edes harkita vähähiilihydraattista ruokavaliota tutkimuksen metodiksi. Uskoisin että riittävän tiuukalla LCHF/VHH ruokavaliolla, jopa liikunnan kävelemisenä pitäen, tulos olisi viitaten nykyiseen tutkimustietoon ollut toinen.

Tämän tyyppisten tutkimusten tekeminen vaatii paljon aikaa ja kuten nimitys ”aikuisiändiabetes” sanoo niin monilla meistä D2:sta ehkä tuntuu 10-15 vuotta pitkältä ajalta eteenpäin ajatellen. Sinä aikana, jollei diabeetikon virallista ravintosuositusta rajusti muuteta, ennättää sairaanhoito aiheuttaa paljon vahinkoa meidän keskuudessa syöttämällä meille sokeria eri muodoissa ja väittämällä sen olevan meille hyväksi. Tietenkin unohtaen sen tärkeimmän, RIITTÄVÄLLÄ LÄÄKITYKSELLÄ.