(yhteistyössä Diabetesliiton ja Sydänliiton kannssa)

Maa 5. 2013

THL tutkii (yhteistyössä Diabetesliiton ja Sydänliiton kannssa)

Rahoitus, veronmaksajat (toisinsanoen puolueeton tutkimus)

Tutkimuksen kohde: ”Hukkumiskuolemat lisääntyvät jäätelönmyynnin noustessa”.

Tutkimusalue: ItäSuomi

Tutkimuksen johto: THL:n, Diabetesliiton ja Sydänliiton eniten mediassa lausuntoja ravintokysymyksissä antaneet virkamiehet.

Tutkimusryhmän johto: Dosentti Scwhabelin, MetsäSuomen yliopisto

Tutkimuksen aihe löytyi kuten yllä on mainittu vanhasta sanonnasta joka kuvaa hukkumiskuolemien ja jäätelönmyynnin yhteyttä. Sanontahan on vitsi mutta tutkimustyhmän johto huomasi kuitenkin että se sisältää myös suuren totuuden. Päätös tutkia asian toinen puoli, ”Aiheuttaako hukkumiskuolemat lisääntyvää jäätelönmyyntiä?” syntyi yllämainittujen liittojen ja dosentti Scwhabelin vastaavanlaisia kysymyksiä aikaisemminkin pohtineissa aivoissa.

Tutkimisalueeksi valittiin itäinen Suomik monine järvineen koska joku yllämainituista järjenjättiläisistä huomautti että suuri osa hukkumisista tapahtuu sisävesillä ja järvissä, ei suinkaan kaivoissa ja kalanviljelysaltaissa kute he aikaisemmin olivat epäilleet.

Menetelmä:

Tutkimusalueen järvet ja lammet päätettiin aidata sähköistetyllä piikkilanka-aidalla ja varustaa valvontakameroilla (nostaa työllisyyttä kyseissä teollisuuksissa) ja valvonna vahvistamiseksi on armeijan palvelukseen kutsuttavien määrää nostettu 100000 alokkaalla jotka pääasiallisesti tulevat saamaan koulutuksensa rantavahteina (armeija tulee näyttämää vahvemmalta). Tutkimustyhmän vaatimuksesta kyseiset sotilaat saavat aseisiinsa kovat panokset koska kyseenalaisissa tapauksissa on helppoa nähdä mikäli koehenkliö on hukkunut vai ammuttu hukkumaan yrittäneenä.

Kesto:

Pitkän keskustelun jälkeen jossa mielipiteet vaihtelivat tutkimuryhmässä puolesta tunnista kymmeneen vuoteen päätettiin tutkimuksen kestoajaksi 2 vuotta. Inhimillisistä syistä päätettiin myös varoittaa alueella asuvia, mahdollisia tulevia hukkumistapauksia, järveen hyppäämisestä korkealta talviaikaaan. Alueella tullaa jakamaan kypäriä niitä haluaville. Jotta tutkimus pitäisi korkean tasonsa muiden tutkimukse järjestäneiden laitosten aikaisempien tutkimusten joukossa halutaan nähdä ero kallovammojen ja hukkumisen aiheuttaneiden kuolemantapausten välillä.

Tutkimustulos tullaan julkaisemman tieteellisissä julkaisuissa kuten Iltalehti, Seiska, Iltasanomat, Savonsanomat ja sitä tullaan levittämään ilmaisina julisteina kirkonkylien kioskeilla. On erittäin tärkeää että kansa saa luotettavaa tutkimustietoa luotettavista lähteistä.