Elo 20. 2012

Aihe: harhaanjohtava mainonta ja epäreilu markkinointi.

Tiedoksi: Harhaanjohtava mainonta elintarvikkesta joka sisältää kasvisterooleja.

Unilever on monien vuosien ajan markkinoinut margariinia Becel Pro- Activ ja tiettyjä jugurtti tuotteita väittellä että ne alentavat kolesterolia. Sama koskee Carlshamnin margariinia Benecol:ia. Mainittu kolesterolin lasku saadaan aikaan koevaamalla normaali kolesteroli kasvisteroleilla soijasta ja suomalaisesta puusta extraktiobensiinin avulla. Tuloksena yllämainitusta normaalin kolesterolin imeytyminen suolessa vähenee kasvisterolin eduksi. Normaalin kolesterolin pitoisuus veressä vähenee ja kasvisterolin osuus nousee,

Sitten itse ongelmaan. Useat tieteelliset tutkimusraportit osoittavat että kohonneet määrät kasvisteloleja nostaa kalkkeutumisriskiä, sydäninfarktien määrää ja ennenaikaisia kuolemia. Seuraavassa aion lyhyesti esitellä tärkeimmät tutkimukset jotka osoittaavt yllämainitun. Liittet löytyvät lähdelinkistä itse artikkelin jälkeen

On olemassa harvinainen syntymästä lähtien oleva sairaus nimeltä sitosterolemi(a?). Potilailla joilla on tämä sairaus on voimakkasti nousseita pitoisuuksia kasvisteroleja veressään ja he kehittävät jo aikaisessa vaiheessa xantom(ja?), kolesterolirikkaita solmuja ihossa, samaa tyyppiä mitä havaitaan heillä joilla on familjär hyperkolesterolemia (liite1)

Toiset tutkijat ovat osoittaneet että potilaat joilla on sitosterolemi(a?) kärsivät ikäkalkkeutumasta bjo nuorella iällä ja voivat kuolla jo teiniiässä sydän- ja verisounisairauteen, (liitteet 2 – 5).

Se että kasvisteroleilla on vahingollinen vaikutus soluseinämiin on näytetty rotilla joille on syötetty kasvistereoleja. Vaikutuksena oli myös että rottien elinikä lyheni. (liite6)

Myöhemmässä analyysissä yhdestä ensimmäistä statiinikokeista, nimeltä 4S, havaitsivat Taru Miettinen tutkijaryhmänsä kanssa että potilaill aoli 25% kohonnut kasvistereolipitoisuus veressään. Näillä potilailla ei ollut mitää hyötyä ststiinihoidosta, päinvastoin sydän-ja verisuonisairauksien riski nousi potilaryhmässä. (liite7)

Näyttää toisinsanoen siltä että on vahingollista nostaa kasvistereolien määrää veressä. Becel Pro-Activ ja Benecol kohottavat pitoisuuksia ja ovat siis mahdollisesti vahingollisia.

Artikkelissa vuodelta 2003 (liite8,) jossa oli analysoitu kaikki tutkimukset joissa kasvistereoleja on käytetty hoidossa, väittävät kirjoittajat että kasvistereolit ovat vaarattomia. Tutkimus on Unileverin rahoittama, tutkimusjohtajan tutkimustyö on Unileverin maksama, kahdella kirjoittajasta on patentti margariiniin joka sisältää kasvisteroleja, yhdellä on osakkeita suomalaisessa yrityksessä, Raisio, joka valmistaa Benecolia ja jonka aikaisemmin omisti Carlshamn Meijerier. Artikkelissa kirjoittaja viittavat eläinkokeisiin joissa ei ollut havaittu haitallisia vaikutuksia mutta jättävät pois listalta yllämainitun rottakokeen (liite6) joka oli julkaistu 3 vuotta aikaisemmin. Tutkimukset jotka näyttävät että potilaat joilla on sitosterolemi(a?) kärsivät ikäkalkkeumasta ja sydän- ja verisuonisairauksista jätetään sivuun seuraavalla perustelulla: ”Riski on pääasiassa hypoteettinen ja se pieni veren kasvistereolien pitoisuuden nousu enemmän kuin hyvin korvautuu LDL_kolesterolin vähenemisessä”. (This risk is believed to be largely hypothetical, and any increase due to the small increase in plasma plant sterols may be more than offset by the decrease in plasma LDL). He väiitävät myös että potilaat jotka kärsivä sitosterolemi(asta?) voivat syödä kasvistereoleja ilman riskiä. (liite9). Tämä tutkimus on kuitenkin tutkinut kasvistereolien vaikutusta veren kolesteroli- ja kasvistereolipitoisuuteen. Jopa Miettisen aikaisempi tutkimus (liite7) joka osoitti että statiinihoito nostaa sydän- ja verisuonisairauksien riskiä heillä joilla on normaalia korkeampi määrä kasvistereoleja veressään jätetään huomiotta vaikka Miettinen on mukana artikkelin vuodelta 2003 kirjoittajalistassa,

Unilever ja Carlshamn tulevat mahdolliseti viittaamaan European Food Safety Authority:in raporttiin joka julkaistiin vuonna 2008 (liite10), mutta siinä raportissa ei ole otettu kantaa mahdollisiin sivuvaikutuksiin. Yhteenvedossa sanotaan että kasvistereolit laskevat kolesterolia mutta yhteenveto osoitta samalla että mitkää kokeet eivät ole osoitteneet että sydän.ja verisuonitautien riski pienenee. Voidaan myös lisätä että monet tutkimukset ovat osoittaneet että statiinien, joita etupäässä käytetään kolesterolin laskemiseen, teho ei itseasiassa riipu kolesterolin alenemisesta. Hyöty on sama lasketaanko kolesterolia mahdollisimman paljon vai ainoastaan hiukkasen. Tähän kaatuu teollisuuden pääasoallinen väite siitä että kasvistereolit laskevat vefen kolesterolia. Ilmiö selittää myös sen miksi potilaat joilla oli runsaasti kasvistereolia veressä 4S tutkimuksessa eivät saanett mitään hyötyä hoidosta vaikka heidän kolesterolinsa laski yhtä paljon tai enemmän kuin muilla.

Minimivaatimus on että Unilever ja Carlshamn velvoitetaan todistamaan että kohonnet määrät kasvistereoleja veressä on vaaratonta. Tätä odoteltaessa tulee karkeasti harhaanjohtava ilmoittelu terveyshyödyistä pysäyttää. Kysyä voidaan myös onko kasvisteroleja sisältävien tuotteiden myyminen ylipäätänsä sallittua. .

lähde