Diagrammi:
Näyttää akuuttien sydäninfarktien määrän/100 000 asukasta
kohden. Henkilöiden ikä yli 20 vuotta.

Kvinnor=
naiset

Män=miehet

Smörkonsumption
I Sverige= Voinkulutus Ruotsissa (tonnia)

Ruotsalaiset
syövät enemmän ja enemmän voita ja samalla syddäninfarktien
määrä koko ajan laskee. (Sosiaalihallituksen tuore statistiikka)

Statistiikka
voin kulutuksesta tulee LRF:n statistiikkaasiantuntijalta (LRF=
Ruotsin maatalousjärjestö).

Mikä
on siis voinkulutuksen ja sydänsairauksien yhteys? Ei mikään!
Mitään yhteyttä ei löydy.

Vanha
luulo tyydytetyn rasvan ja sydän- ja verisuonisairauksien yhteydestä
on toisinsanoen yhtä luotettava kuin jos uskoisit joulupukkiin. Asia
on jo aikaisemmin osoitettu korkealuokkaisissa tutkimuksissa (RCT) .
Ylläoleva on yhä edelleen lisää todistetta samasta asiasta.

http://www.kostdoktorn.se/det-verkliga-sambandet-smor-hjartsjukdom-i-sverige