Artikkeli

“Tutkimuksessa vähintään 18 kuukautta lääkettä käyttäneiden huono kolesterolitaso laski 37 prosenttia ja hyvän kolesterolin määrä kasvoi 130 prosenttia verrattuna lumelääkettä käyttäneeseen verrokkiryhmään. Sen sijaan lääkkeellä ei ollut ennaltaehkäisevää vaikutusta muun muassa sydänkohtauksiin tai aivohalvauksiin.”

Toisinsanoen:

Lääke toimi mutta vanhat luulot ei pitäneet paikkaansa.

Onkohan statiinien, Becelin, Benecolen, Alentajamargariinin ja muiden samaan luuloon perustuvien tuotteiden valmistajat jo lukeneet artikkelin???

Ei ensimmäinen luulojen kaataja:

Suuri
elämäntyyli-tutkimus pysäytetään


ei haluttua näyttöä.

Lok
23. 2012

Osittainen
käännös:

Suuri
ja paljon keskusteltu/kirjoitettu elämäntyylitutkimus, LookAHEAD,
jouduttiin lopettamaan 11 vuoden jälkeen. Tutkimuksen odotettiin
vahvistavan sen että elämäntavan muutos ravinnon- ja liikunnan
kohdalla johtaisi vähentyneeseen riskiin sydäninfarktin ja liaan
aikaisen kuoleman osalta. Näin ei siis käynyt.

Raportti

Painonpudotus
ei vähennä sydänsairauden riskiä diabetes2 potilaalla.

lue

lisää luettavaa