Artikkeli
joka lyö jalat alta kolesterolimaffialta.

lue

Raportti


Uffe
Ravnskov, David M Diamond, Rokura Hama, Tomohito Hamazaki, Björn
Hammarskjöld, Niamh Hynes, Malcolm Kendrick, Peter H Langsjoen,
Aseem Malhotra, Luca Mascitelli, Kilmer S McCully, Yoichi Ogushi,
Harumi Okuyama, Paul J Rosch, Tore Schersten, Sherif Sultan, Ralf
Sundberg

17
tiedemiestä yhdessä ovat käyneet läpi suuren määrän
artikkleita mm. 19 tutkimusta joissa on verrattu “huonoa” LDL
kolesterolia ja kuolemaa. Kaiken kaikkiaan 68 094 vanhusta joiden
joukosta rekisteröitiin kuolemantapaukset 28 ryhmässä ja sydän ja
verisuonisairauksien auheuttamat kuolemantapaukset 9
ryhmässä.

Havaittiin negatiivinen korrelaatio kaikissa
kuoleman syissä ja LDL kolesteroliarvoissa 16 ryhmässä joista
14:sta statistikkan mukaan merkittävä ero. Tämä 92 tapauksessa
kaikista rekisteröidyistä. Muissa ryhmissä ei havaittu merkittävää
eroa.

Kahdessa ryhmässä kuolleisuus oli suurin heidän
joukossa joilla oli matalimmat LDL arvot. 7 ryhmässä ei löytynyt
mitään yhteyttä.

Johtopäätös: Mitä matalampi LDL
kolesteroli yli 60 vuotiailla-sitä suurmpi vaara kuolla.

Ylläoleva
on täysi painvastainen nykyisen kolesterolihypoteesiin nähden jossa
väitetään että LDL kolesteroli johtaa suonuiston rasvoitumiseen
ja kuolemaan.

Tutkimus osittaa että vanhemmat imiset joilla
on korkea LDL-kolesteroli elävä pidempään kuin he joilla on
matala LDL-kolesteroli.

Myös suositukset joissa suossitellaan
LDL kolesterolin laskemista lääkityksellä sydän- ja
verisuonisairauksien vähentämiseksi on syytä kyseenalaistaa yli 60
vuotiaiden kohdalla.

Akaisemmin:

lue1

lue2

lue3

lue4

lue5

lue6

Pelkällä
kokonaiskolesteroliarvolla ei tee kukaan mitään paitsi ihmisiä
peloittelevat margariinikauppiaat.

Modernia
tietoa kolesterolista

Asiasta lisää (ruotsinkielinen, englanninkieliset raportit)

Lue