Alla oleva on käännetty dr. David Cavan:in (uusi osallistuja Diet Doctor/Kostdoktorn sivuilla)


(Osittainen käännös lähteestä/Veijo)


Käänteentekevä tutkimus, Counterpoint, vuodelta 2011 osoittaa että on täysin mahdollista peruuttaa D2 elämäntyylinmuutoksella.
Tänä päivänä, vuosia myöhemmin, huolimatta siitä että lukuisat ovat onnistuneet mainitussa, on yhä edelleen monia hoidon aprissa työskenteleviä ja diabetesorganisaatioita jotka kertovat että kyseessä on etenevä (paheneva) krooninen sairaus. Tällä aikaan jatkuu raju maailmanlaajuinen D2 diabetekseen sairastuneiden määrän nousu.


Counterpoint raportti


Kun ymmärtämys muuttuu


Työskentelin vuosia konsultoivana diabetologina vastuualueenani Bournemouth:in ympäristä Englannin etelärannikolla. D2 nähtiin etenevänä sairautena josta on seurauksena komplikaatioita ja huono terveydentila joka vaatii koko ajan enemmän intenssivvitä hoitoa. Tämän sai potilas kuulla kun hän sai diabeteskoulutusta sairastuttuaan. Vaikka monille elämäntavanmuutksesta oli hyötyä he siitä huolimatta kokivat pääasiallisen sanoman, joka huokui toivottomuutta tulevaisuuden suhten, heikosti motivoivana. Tämä koski erikoisesti heitä joiden mielestä elämäntavanmuutos oli vaikea.


2011 julkaistii Counterpoint-tutkimus. Siinä osoitettiin että D2 ei ole välttämättä progressiivinen sairaus. Se on tila jonka voidaan peruuttaa elämäntavanmuutoksella ja laihduttamalla. Minulle tämä vallankumouksellinen tutkimus avasi oven uuteen ymmärtämykseen D2:sesta. Ymmärsin että kaikkien D2:sten, erikoisesti vasta sairastuneiden, tulee saada tietoa siitä eetä sairaus voidaan peruuttaa. Hoidon tulee siirtyä oireiden kontroloinnista itse sairauden peruuttamiseen. Koin tutkimustuloksen toivoa antavana. Raportti on toivoa antava ja motivoiva potilaille elämäntavanmuutoksen hyväksymiseksi. Raportin sanoma tulis antaa kaikille D2:sille koulutuksen yhteydessä. Yllätyksekseni sain kuitenkin vastustusta ja epäilyjä kollegoiltani. Vaikutti siltä että uskottiin että “useimmat” eivät pystyisi toteuttamaan elämäntavanmuutosta joka vaadittaisiin sairauden peruuttamiseksi ja siksi on turhaa nostaa ei-realistisia odotuksia potilaille.


2014 kirjoitin kirjan “Reverse Your Diabetes” tukeakseni heitä jotka itse halusivat kontrolloida sairauttaan (D2). Painopiste on toivolla ja sillä myönteisellä kehityksellä joka saavutetaan. Tunsin että kaikkien D2:sten tulee saada tietää se että sairaus voidaan peruuttaa ja siitä myös kirjan nimi. En anna kirjassani mitään takuita siitä että onnistut mutta keskityn niihin elämäntavanmuutoksiin jotka mahdollistavat sen. Tärkein muutoksista on siirtyminen ravintoon jossa hiilihydraattien saanti on voimakkaasti rajoitettu ja joka muistuttaa erittäin paljon jo 100 vuota sitten annettuja neuvoja diabeetikolle. Tämä muutos on täysin päinvastainen verrattuna virallisiin suosituksiin joissa kaikkien tulee noudattaa runsaasti hiilihyraattia sisältävää ruokavaliota.

kirja


Sanoma leviää diabeetikoille


Kun kirja julkaistiin 2014 niin siihensuhtauduttiin epäillen ja sain kritiikkiä ylempiarvoisilta kollegoiltanikin. Sen jälkeen asia on alettu hyväksyä enemmän ja enemmän. Tämä johtuu suurelta osalta diabeetikoista, ei niinkään hoitohenkilökunnasta. Diabeetikot ovat julkaisset useita asiaa puoltavia kirjoituksia ja videoita joissa ovat onnistuneet osoittamaan menetelmän toimivuuden.


mm.


katso1


katso2


katso3Mutta kuten sanottua, yhä on jäljellä tahoja jotka yriyyävät viedä diabeetikolta toivon.


D2:sen peruuttaminen elämäntavanmuutoksella on suuri taloudellinen voitto kaikille osapuolille.


lähde


Veijon lisäys ylläolevaan:
Artikkelissa kuten usein muuallakin saat lukea että LCHF ruokavalio peruuttaa/parantaa D2:sen. Mielestäni asia on kuitenkin niin että ei itse sairaus mihinkään häviä. Peruuntuminen on mahdollist aesidiabeteksessa. Se mitä tapahtuu on että oireet pienenevät huomattavasti tai häviävät kokonaan.

Lisää menestystarinoita maailmalta