Onko punainen liha ja lihavalmisteet (prosessoitu liha) haitallista terveydelle. Uusi, huolellinen tarkastelu ja analyysi löytyvistä tutkimuksista osoittaa että tutkimukset joilla on yritetty osoittaa punaisen kihan ja prossesoidun lihan terveyshaittoja ovat erittäin heikkotasoisia ja kuten kirjoittajat ilmaisevat “sisältävät suuren vääristelyn ja tarkkuuden puutteen vaaran.”

Johtopäätös ei ole millään lailla yllättävä ja perustuu viimeaikoina tehtyihin analyyseihin joilla “vavistettuttiin” ravitsemus maailmaa. Aikaisemmat tutkimukset jotka julkaistiin i Annals of Internal Medicine:ssä tässä kuussa tulivat tutkijat johtopäätökseen että ravintosuositukset jotka varoittavat punaisen lihan ja prossessoidun liha syönnistä perustuvat erittäin heikkoon tutkimukseen. Tutkijat ovat sitä mieltä että on erittäin vaikeaa päättää (tutkia) punaisen lihan ja prosessoidun lihan etua tai vahingollisuutta.Tässä mielessä uusin tutkimus, julkaistu 17. elokuuta PLOS ONE:ssa vastaavanlainen, ei pelkästään koska se kaataa kymmenien vuosien ravintosuositukset vaan myös kritisoidessaan ravintosusitusten perustana olevaa tiedettä.
Erona tutkimuksiin i Annals of Internal Medicine:ssä on se että uusi tutkimus ei ole systemaattinen läpikäynti tai metaanalyysi jo löytyvistä tutkimuksista vaan näiden tutkimusten läpikäynti. Löytyvien tutkimusten laadun tarkastamiseksi tutkijat käyttivät kahta menetelmää.

Ensimmäinen AMSTAR on usein käytetty työkalu, erikoisesti laadittu tutkimusten läpikäyntien ja metaanalyysien laadun tarkastamiseksi. Kun tätä menetelmää käytettiin huomattiin että prossoidun lihan ja kroonisten sairauksien yhteys oli heikko. Mitä paremmin tutkimus oli laadittu sitä heikompi oli yhteys.

Toinen menetelmä jota tutkijat käyttivät uudessa tutkimuksessa on GRADE-systeemi. Korkealle arvostettu Grade on eneiten käytetty työkalu kun halutaan tarkastaa suosiusten perusteena olevien todisteitten laatua.

Yllämainittujej menetelmien perusteella tutkijat tulivat johtopäätökseen että mikään tarkastetuista tutkimuksista ei täyttänyt laatuvaatimuksia. Kyseisten tutkimusten tarkkuus oli erittäin huono ja niiihin sisältyi puolueellisuutta ja ne olivat tarkkuusvaatimukseltaan erittäin heikkoja.

Aina samoin kuin tutkimukset Annals of Internal Medicine :ssä ei tämä tutkimus kerro että prossesoitu liha on sinulle hyväksi tai että sinun tulee syödä sitä entistä enemmän. Se kertoo pelkästään sen että varoitukset punaisen lihan terveyshaitoista perustuvat erittäin huonoon tutkimukseen joista on vedetty erittäin epävarmoja johtopäätöksiä.

https://journals.plos.org/plosone/article…

https://amstar.ca/About_Amstar.php

https://bestpractice.bmj.com/…/too…/learn-ebm/what-is-grade/

lähde:
https://www.dietdoctor.com/…/varningar-for-processat-kott-s…