Dagens
Medicin kirjoittaa tähän mennessä suurimmasta suolan käyttöä
koskevasta tutkimuksesta. Johtopäätöksenä on että ruotsalaiset
syövä suolaa sopivasti. Tämä tarkoittaa sitä
Elintarvikelaitoksen varoitukset suolan käytöstä ovat aiheettomat.
Myös suolan liika vähentäminen johtaa sydänsairauksiin samalla
tavalla kuin liikakäyttö.

Artikkelista:

“Henkilöillä
jotka käyttävät liikaa suolaa havaittiin useammin sydäninfarktia
ja strok:ia mutta niin tapahtui myös heille joiden suolansaanti oli
suhteellisen vähäinen. Matalin riski sydänsairaukseiin oli heillä
jotka söivät suolaa 7-13,8gr/pvä. Ruotsalainen käyttää
tavallisesti 10-12gr Elintarvikelaitoksen tekemän tutkimuksen
mukaan.”

“Aikaisemmin
on sanottu että mitä vähemmän suolaa syöt sen parempi. Nyt
näyttää kuitenkin siltä että suolan liika vähentäminen on myös
vaarallista terveydelle. Vaara liian korkeasta verenpaineesta ei
myöskään näytä olevan suuri suolan normaalikäytössä.” Näin
kertoo Annika Rosengren, lääketieteen professori Göteborg:in
yliopistosta.

Lääkärilehden
(Dagens Medicin) artikkeli

Abstraktit
tutkimukseen:

Lue1

Lue2